Ana Sayfa
Bilgi
Komisyon Görevleri

Komisyon Görevleri

SANAT, TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

MİMARLIK BÖLÜMÜ

KOMİSYONLARIN GÖREV VE SORUMLULUKLARI

 1. Burs Komisyonu:
 • Sakarya Üniversitesi Mimarlık Bölümünde öğrenim gören başarılı ve maddi imkânları yetersiz öğrencilere verilecek burslara başvuru, kabul, değerlendirme ve tahsis esaslarını zamanında uygulamak
 • Başvuran adaylar hakkında, komisyona bildirilen kontenjan ve ilgili kriterler doğrultusunda, ön değerlendirmeyi yaparak imzalı rapor halinde Bölüm Başkanlığına sunmak
 • Resmi yazı ile komisyona bildirilen Üniversite içi ve dışı burs olanaklarından öğrencileri haberdar etmek ve öğrenciler için farklı burs imkanlarını araştırmak
 • Burs hakkı kazanan öğrencileri gösterir nihai listeleri ilgili öğrencilere resmi kanallar üzerinden duyurmak
 • Gereken durumlarda, başvuran öğrenciler hakkında bilgi almak için bölümün diğer öğretim elemanları ile iletişim kurmak
 1. Değişim Programları Komisyonu:
 • Değişim programları (Erasmus, Mevlana, Farabi) ile alakalı Sakarya Üniversitesi ilgili birimleri ve anlaşmalı Üniversiteler arasında gerekli iletişimi sağlamak
 • Değişim programı için başvuran öğrencinin uygunluğuna ilişkin rapor hazırlamak ve Bölüm Başkanlığına sunmak
 • Değişim programlarından yararlanmak isteyen öğrencilere üniversite ve ders seçimlerinde yardımcı olmak
 • Programı tamamlayan öğrencileri, değişim döneminde aldıkları derslerin kendi programlarında geçerli kabul edilmesi ve sayılması konusunda ilgili diğer komisyonlarla işbirliği içinde yönlendirmek
 • Öğrenci değişim programı ile yurtdışından gelen öğrencilere ders seçimleri ve ders değişiklikleri konusunda danışmanlık yapmak
 • Değişim programları kapsamında yurt dışına idari ve akademik personelin görevlendirilmesi ile ilgili karar almak
 • Değişim programları ile ilgili haberleri duyurmak
 • Yapılan çalışmaları, önerileri, talep ve gereksinimleri Bölüm Başkanlığına iletmek
 1. Yatay/Dikey Geçiş, Çap/Yandal ve İntibak Komisyonu: 
 • Yatay ve dikey geçiş başvurularına ait intibak işlemlerini gerçekleştirmek
 • Çap/Yandal başvurularını değerlendirmek ve ders intibaklarını yapmak.
 • Çap/Yandal kontenjanları konusunda bölüm yönetimine görüş sunmak.
 1. Akreditasyon ve Kalite Komisyonu:
 • Bölüm öğretim elemanlarına danışarak önceki yıla ait akademik hedeflerin gerçekleşme oranını saptamak
 • Gelecek yıllara ilişkin bölüm hedeflerini belirlemek
 • Elde edilen bilgileri kalite veri giriş sistemine işlemek
 1. Ders Programları Komisyonu:
 • Derslerdeki potansiyel öğrenci mevcudu doğrultusunda, ders gruplarını/şubeleri  belirlemek ve kurum dışından yapılacak görevlendirme sayılarını Bölüm Başkanlığına bildirmek
 • Elde edilen bilgiler göz önüne alınarak Bahar ve Güz Yarıyılı haftalık ders programlarını oluşturmak
 • Nihai bilgileri SABİS’e aktarmak
 • Final Sınav tarihlerini belirlemek ve taslağı Bölüm Başkanlığına iletmek
 1. Staj Komisyonu:
 • Staj yönergesi doğrultusunda staj ile ilgili tüm işlemlerin doğru ve zamanında yapılmasını sağlamak
 • Öğrencilere yazın yapacakları stajlar hakkında bilgilendirme yapmak
 • Öğrencilerin staj başvuru evraklarını kontrol etmek ve onaylamak
 • Öğrencilerin staj yaparken yaşadığı sıkıntılara yardımcı olmak
 • Staj sonunda teslim edilen evrakları kontrol etmek ve onaylamak
 • İş yoğunluğunun arttığı dönemlerde, Bölüm Başkanlığının onayıyla, bölümün diğer öğretim elemanlarının desteğini almak
 1. Bölüm Tanıtım ve Web Sayfası Komisyonu:
 • Bölüm web sitesinin, sistemde yönetime açık olan sekmelerinde, güncelleme yapmak ve Bölüm Başkanlığının öneri, talep ve onayları doğrultusunda yeni içerik eklemek
 • EBYS ve/veya Bölüm Başkanlığından gelen duyuruları bölüm web sitesinde ilan etmek, gerekirse fakülte ile paylaşmak veya SAÜ Haber’e iletmek
 • Bölümün resmi sosyal medya hesabını yönetmek (facebook: mimarliksau, twitter:mimarliksau, instagram: mimarliksau)
 • Bölüm tanıtımı ile ilgili işlerin organizasyonunda görev almak
 1. Karşılanamayan Dersler Komisyonu:
 • 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 31. Maddesi uyarınca, hangi dersler için kurum dışından kaç kişinin görevlendirileceğini, ders programları komisyonuyla görüşerek ve ilgili dersin koordinatörlerine danışarak tespit etmek
 • 31. madde ile görevlendirme başvurularını ve özgeçmişlerini Bölüm Başkanlığına iletmek
 • Ders koordinatörlerinden 31. madde ile görevlendirilen öğretim elemanlarının bölüme uyumu hakkında bilgi almak ve gelecek dönem talep olması halinde tekrar iletişime geçerek davet etmek
 • 31. madde ile görevlendirilecek öğretim elemanlarının temini konusunda araştırma yapmak, bölüm öğretim elemanları ile istişare etmek
 • 31. madde ile görevlendirilen öğretim elemanlarına resmi işlemler konusunda yardımcı olmak, bilgilendirme yapmak
 1. Malzeme ve Demirbaş Komisyonu:
 • İhtiyaç duyulan mobilya ve eğitimle ilgili diğer materyaller ile ilgili araştırma yapmak, ürün veya sistem önerilerinde bulunmak
 • Bölüm Başkanlığı tarafından onaylanan satın alma işlemlerinin gerçekleştirilmesi için malzeme talep formu hazırlamak
 • İlgili öğretim yılı başında sınıflarda bulunan malzemelerin sayımını yapıp kayıt almak ve Bölüm Başkanlığına iletmek
 1. Kültürel Etkinlikler Komisyonu:
 • Bölümde düzenlenecek söyleşi, seminer, konferans gibi etkinlikleri planlamak ve Bölüm Başkanlığı onayına sunmak
 1. Mezuniyet Komisyonu:
 • Öğrenci İşleri ve Bölüm Sekreterliği tarafından komisyona sunulan transkript/ mezuniyet belgelerine bakarak, mezun durumda olan öğrencilerin bölümün eğitim programında yer alan ve 8 yarıyıl içerisinde sorumlu oldukları tüm zorunlu/seçmeli dersleri ile staj yükümlülüklerini yerine getirip getirmediğini ve bunların  doğru şekilde işlenip işlenmediğine ilişkin son kontrolü yapmak
 1. Arşiv Sorumlusu:
 • Arşiv odasının büyüklüğü ve kapasitesi doğrultusunda arşivleme yöntemini belirlemek
 • Arşiv odasında ihtiyaç duyulan raf, dolap, çekmece vb. ürünler hakkında Bölüm Başkanlığına bilgi vermek
 • Arşiv odasını düzenlemek, öğretim yıllarına ve derslere göre bir yerleşim planı oluşturmak
 • Dijital materyali sınıflandırmak ve taşınabilir harici disklere aktarımını yönetmek
 • Maket ve A3 paftaların arşivde kolay erişilebilecek şekilde arşivlenmesini sağlamak ve kodlandırmak
 • Her dönem sonunda hangi derslerle ilgili hangi sayıda materyalin arşivleneceğini Bölüm Başkanlığı kararıyla belirlemek. Mümkün olduğunca dijital arşivleme yapılmasını sağlamak.
 1. Teknokent - İş Dünyası İşbirliği Komisyonu
 • Mimarlık Bölümü öğretim elemanları/öğrencileri ile teknokent firmaları, özel sektör ve kamu kurumları arasındaki koordinasyonu sağlamak
 • Teknokentte staj yapmak ya da okurken çalışmak isteyen öğrencilerin özgeçmişlerinin teknokent yönetimi üzerinden ilgili firmalar ile paylaşılmasını sağlamak
 • Başta Sakarya ve komşu illerde olmak üzere, bölümümüzdeki akademik bilgi ile iş dünyasının finansal gücünün birleştirilerek bilimsel, teknolojik ve ekonomik fayda sağlanması yönünde gereken işbirliklerinin oluşmasına katkı sağlamak