Ana Sayfa
Bölüm
Misyon ve Vizyon

Misyon ve Vizyon

Misyon

• Öğretim, araştırma ve toplum hizmetleri etkinliklerini evrensel standartlarda yürütecek,

• Günümüz uluslararası mimarlık ortamının koşullarına uygun mimari çevreyi oluşturabilecek bilgi ve beceriye sahip,

• Mimari tasarım, denetim, işletme ve koruma alanlarında yetişmiş, ulusal ve uluslararası düzeyde araştırma yapan, aldığı eğitimi yaşamı içinde uygulamaya aktarabilen,

• Çağdaş, yaratıcı, çevreye duyarlı, tarih bilincine sahip, toplumsal ve bireysel sağlığı gözeten, etik ve estetik değerlerle donanmış,

• Akademik kurumlarda, araştırma merkezlerinde ve ilgili devlet birimlerinde görev alabilecek eleştirel yargı ve yorumlama yeteneği için gerekli bilgilerle donanmış mezunlar yetiştirmek;

• Mimar adayının esnek ve çok seçenekli bir öğretim programı içinde çok yönlü, kolektif ve bireysel çalışma becerisine sahip kılmak ve kişilik gelişimini desteklemek,

• Yapılı çevrenin ve mimarlık kültür tarihinin değişik dönemlerinde ve alanlarında kültürlerarası, bağlamsal ve disiplinlerarası bir yaklaşımla, uluslararası düzeyde özgün araştırmalar yaparak bilgi ve belge üretmek,

• Bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde yapılı çevrenin bilinçli bir şekilde oluşumunu ve sürekliliğini sağlamak,

• Türkiye ve özellikle Sakarya ve çevresinin mimari ve kentsel gelişimine yönelik projeler geliştirmek, kent içi planlama etkinliklerine taraf olarak katılmak.

Vizyon

• Uluslararası rekabetçi ortamda yarışabilen,

• Bilimsel donanımlı, eğitim, araştırma ve uygulamada dinamik,

• Mekan tasarımını, eğitimin gerektirdiği çalışma düzenini, çevre koşullarını ve donanımını en üst düzeyde oluşturmaya çalışan,

• Mimarlık alanında üst düzeyde bilimsel üretimde bulunan, eğitim ve araştırmalarda uluslararası düzeyde tanınan,

• Mimarlık ve mimarlık tarihi kültürünün toplumda yaygınlaştırılmasında etkin ve öncü rol oynayan,

• Paydaşları ile etkili iletişim ve işbirliği alt yapısına sahip,

• Mezun öğrencileri ile tercih edilen saygın bir bölüm olmaktır.