Personel Sayıları
Profesör 1
Doçent 1
Doktor Öğretim Üyesi 3
Araştırma Görevlisi 11
Öğretim Görevlisi 1
İdari Personel 0
Öğrenci Sayıları
Cinsiyet
Öğrenim Türü Kız Erkek
1. Öğretim Öğrencisi 254 177
2. Öğretim Öğrencisi 0 0
Uzaktan Eğitim Öğrencisi 0 0
Toplam 254 177
Genel Toplam 431