Personel Sayıları
Profesör 1
Doçent 3
Doktor Öğretim Üyesi 2
Araştırma Görevlisi 14
Öğretim Görevlisi 3
İdari Personel 0
Öğrenci Sayıları
Cinsiyet
Öğrenim Türü Kız Erkek
1. Öğretim Öğrencisi 301 172
2. Öğretim Öğrencisi 0 0
Uzaktan Eğitim Öğrencisi 0 0
Toplam 301 172
Genel Toplam 473