Personel Sayıları
Profesör 1
Doçent 2
Doktor Öğretim Üyesi 2
Araştırma Görevlisi 11
Öğretim Görevlisi 1
İdari Personel 0
Öğrenci Sayıları
Cinsiyet
Öğrenim Türü Kız Erkek
1. Öğretim Öğrencisi 233 158
2. Öğretim Öğrencisi 0 0
Uzaktan Eğitim Öğrencisi 0 0
Toplam 233 158
Genel Toplam 391