Ana Sayfa
Bölüm
Bölüm Başkanından

Bölüm Başkanından

Mimarlık, fayda güden sanat, uygulamalı bilim ve teknoloji, insan çevresini yaratma, yapma ve kalitesini yükseltme çabası, bir tasarım ve yapım 'disiplini' ve bunları uygulamaya yönelik bir meslek olarak görülmektedir. Bu tanımlara uyumlu olarak düzenlenen mimarlık eğitim programı, gerekli kuramsal ve uygulamaya dönük dersler, stüdyo ve proje çalışmaları ile desteklenen mimari tasarım çalışmaları üzerine kurgulanmıştır.

Programın süresi dört yıldır. Bu sürede mimarlık temel kavramlarını anlamaya, mekânı görmeye, algılamaya ve sorgulamaya, tasarım ilkelerini, mimarlık tarihini, çevreyi, yapıyı ve yapı teknolojisini tanımaya dönük temel mimarlık dersleri verilmektedir. Her yarıyıl değişik projeler üretmeyi öngören yoğun tasarım çalışmaları, tarih/kültür/teori bilgiler ışığında öğrenciye özgün ve işlevsel biçimler yaratma ve gerçekleştirilebilir binalar tasarlama becerisinin kazandırılması amaçlanarak sürdürülmektedir. Yapı/strüktür/teknoloji/çevre alanlarında kazanılan bilgiler, stüdyo ortamında iki yarıyıl süren tasarım/proje çalışmaları ile bütünleştirilmektedir. Ayrıca teknik ve sanatsal el becerisini ve bilgisayar ile anlatım-iletim için temel ve ileri sunum tekniklerini kazandırmaya yönelik dersler ve stüdyo çalışmaları  yapılmaktadır. Bu çalışmalarda bilgisayar ile anlatım-iletim yoğun olarak kullanılmaktadır.

Bulunduğumuz kentlerde yapıların artık yeni bir bakış açısı ile tasarlanması gerektiği açıktır. Bölümümüz bu noktadan hareketle, toplumsal eşitlik ve meslek ahlakını gözeten, doğal ve tarihi çevreye duyarlı, kullanıcının farklı beklentilerinin farkında olan, teknolojiyi etkin kullanan ve 21. yüzyılın yapılarını tasarlamaya aday mimarlar yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Öğrencilerimizin hem kendi yaşadıkları coğrafyanın tarihi ve toplumsal niteliklerine vakıf, hem de dünyanın her yerinde görev alabilecek  bilgi ve becerilere sahip olması en önemli misyonumuzdur. Öğrencilerini bu misyonlarla yüklenmiş olarak içine katmayı hedeflediği mesleğin sınırları da parsel ölçeğindeki binalardan, yerleşmelere ve metropollerin karmaşık yapılarına kadar geniş bir kapsamda ele alınmaktadır.

Bölümümüzün  “geleceğe iz bırakan mimarlar” hedefi doğrultusunda disiplinlerarası işbirliklerine önem verilmekte; ulusal ve uluslar arası düzeyde bilgi üretilmesi, eğitim ve öğretimin mimarlık mesleğinin temel bilgi alanlarında toplumsal farkındalıklarla özümsenmesi yoluyla her ortamda mesleğini yetkin temsil eden bireylerin yetiştirilmesi için aktif bir eğitim öğretim ortamı yaratılmıştır.